Krantenartikelen

 
Titel bron: Nederlandsche staatscourant
Datum: 24-01-1820
Opmerking: Opmerking : de onderaan tussen haakjes geplaatste krantentitel is een bronverwijzing van de uitgever van de bij bron aangegeven krantentitel, "gestwagen" mogelijk een type fout maar ook mogelijk een verbastering van gerst of in het spraakgebruik gast of garst/garste
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**