Krantenartikelen

 
Titel bron: Nederlandsche staatscourant
Datum: 30-06-1820
Opmerking: Opmerking : een voorbeeld van één van de zeer vele, vaak van familienamen voorziene, meldingen over plaatsingen in de kolonie Frederiksoord. de tussen haakjes geplaatste krantentitel is een bronverwijzing van de uitgever van bij bron aangegeven krantentitel
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **