Krantenartikelen

 
Titel bron: Nederlandsche staatscourant
Datum: 07-08-1820
Opmerking: Hoewel in de beginregel de plaatsnaam Vledder is aangegeven toch onder Frederiksoord gerangschikt omdat hier duidelijk een bezoek aan de kolonie nr I te Frederiksoord heeft plaats gevonden.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **