Krantenartikelen

 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 19-07-1850
 
 
Titel bron: de Nederlander: de nieuwe Utrechtse Courant: onder red. van J. van Hall
Datum: 07-12-1850
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 27-12-1850
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: Datum: 25-07-1851
Opmerking: J. C. van Konijnenburg
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 01-04-1853
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 31-05-1854
 
 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 28-09-1854
 
 
Titel bron: de Nederlander: de Nieuwe Utrechtse Courant: onder red. van J. van Hall<
Datum: 02-01-1855
Opmerking 1: Voor een uitgebreider verslag van de rechtszaak tegen de aannemer klik op icoon:
Opmerking 2: Voor meer informatie over de kerk klik op icoon:
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **