Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 12-11-1856
Opmerking: Hoewel voornaam initiaal en leeftijd niet overeenkomen met het bericht is dit vrijwel zeker Johanna Maria Barning-Schouten; geboren te Rotterdam; overleden op 07-11-1856 te Frederiksoord (Vledder); oud: 70 jaar.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **