Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 13-03-1865
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 19-07-1866
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 22-12-1866
 
 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 27-05-1867
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 21-06-1867
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 06-08-1867
Opmerking: Over dit onderwerp zijn meer publicaties te vinden. De weg Steenwijk-Vledder is al eerder, rond 1858, verhard middels "gebroken keien".
 
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **