Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 19-05-1865
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 17-06-1867
Opmerking: Voorbeelden van de talloze berichten inzake legaten en schenkingen aan de M.v.W.. Ter vergelijk: het salaris van de hoofdonderwijzers in de koloniŽn bedroeg in die jaren 400,- gulden per jaar.
 
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **