Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 04-07-1865
Opmerking: Een van vele berichten inzake bezoekers welke hun opwachting maakten in de koloniŽn. Over welk congres het ging, en het doel ervan, is ons niets bekend.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **