Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 05-07-1866
Opmerking: Kennelijk werd dit soort berichten belangrijk genoeg geacht om ook in de landelijk verschijnende bladen te publiceren. Dit gezien de hoeveelheid en regelmaat waarin de berichten over de gevallen neerslag in Frederiksoord werden geplaatst.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **