Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 07-09-1868
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 14-09-1868
 
 
Titel bron: Weekblad van Tilburg
Datum: 16-01-1869
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 18-01-1869
Opmerking: Het betrof hier Jan Heerkes de Vries, ☼ 17-07-1809 Groningen, 20-02-1872 Groningen
 
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **