Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 04-12-1871
Opmerking: Opmerking : de naam moet zeer waarschijnlijk Reinbergen zijn en wel Herman(n)us Andries Reinbergen, ☼ 08-10-1836 Vledder, 01-04-1903 Frederiksoord
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **