Krantenartikelen

 
Titel bron: Tilburgsche courant
Datum: 23-12-1877
Opmerking: Dit was meer als een jaarloon van bijvoorbeeld een onderwijzer in die tijd dat ongeveer 600,- gulden bedroeg.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **