Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 11-10-1880
Opmerking: Degene die het vaandel uitreikte is mw. Brouwer-Gaastra, echtgenote van de huisarts H.C. Brouwer die op zijn beurt de kapitein-commandant van de scherpschuttersvereniging was.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **