Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 21-02-1887
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 29-04-1887
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 08-06-1887
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 02-07-1887
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 08-06-1888
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 16-08-1902
:
 
Titel bron:Nieuwe Tilburgsche Courant
Datum: 08-10-1902
 
 
Titel bron: Nieuwe Tilburgsche Courant
Datum: 23-05-1903
Opmerking: F.H.L. van Swieten, G.C. Spengler. Uit deze berichten kan men afleiden hoe kort de levensduur van de school was.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **