Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 08-04-1889
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 05-06-1889
Opmerking: Het onderste artikl is een uitsnede uit een onderwerp over een jaarverslag van de Maatschappij van Weldadigheid in een artikel over de jaarvergadering
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **