Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 22-11-1892
Opmerking: Adrianus van der Brink, ☼ 03-09-1807, 15-11-1892 Frederiksoord
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 19-02-1894
Opmerking: Jan Jozeph Richmond, ☼ 15-06-1810, 16-02-1894 Frederiksoord, was pas vier maanden eerder als een van de eerste bewoners in het nieuw gebouwde Rustoord geplaatst (staat nu als Rustoord I te boek). Hij heeft dus slechts kort kunnen genieten van het nieuwe tehuis.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **