Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 18-03-1895
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 23-03-1895
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 24-04-1895
Opmerking: Gerrit Huisman, ☼ 02-12-1825 Vaassen, 11-08-1908 Frederiksoord (gehuwd met L. R .Franken) en Cornelis Johannes van der Brugge, ☼ 19-01-1879 Den Haag, 17-03-1900 Rotterdam, kwam op 31-12-1894 uit Rotterdam en werd op 10-05-1895 naar Den Bosch uitgeboekt.
 
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**