Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 30-04-1901
Opmerking: Clubnaam werd later Old Forward, de naam die ook nu nog wordt gevoerd.
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 08-05-1901
Opmerking: Men legde toentertijd mogelijk minder nadruk op een juiste naamsvermelding, het betreft Old Forward in plaats van Voorwaarts, zie ook hieronder
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 05-04-1905
Opmerking:
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **