Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 03-12-1901
Opmerking: Bedoeld wordt Hendrik Bernardus Koenrades, ☼ ca 1830, 26-11-1901 Frederiksoord (onder Noordwolde, gem. Weststellingwerf)
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**