Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwsblad van het Noorden
Datum: 22-03-1904
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 24-03-1904
Opmerking: H. Stienstra was leraar aan de G.A. van Swietentuinbouw school te Frederiksoord. Volgens een notitie op een uit de nalatenschap van H. Stienstra stammende foto zou het dit huis betreffen. De brand was op 19-03-1904.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**