Krantenartikelen

 
Titel bron: Rotterdamsch nieuwsblad
Datum: 13-06-1904
Opmerking: Dit antwoord kreeg een briefschrijver in de rubriek Correspondentie, hier passeerden de meest uiteenlopende vragen, bijvoorbeeld hoe men een met bladgoud verfraaide pendule kon reinigen tot vragen over het koel houden van de hoofd in de morgen (verwezen naar dokter), en dus ook hoe te reizen.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **