Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Tilburgsche Courant
Datum: 27-01-1906
 
 
Titel bron: Rotterdamsch nieuwsblad
Datum: 10-11-1906
Opmerking:  Slachtoffer was Jacob Johan Huibrecht van Hemert, ☼ 06-08-1886 Losser, kwam van Vianen en ging op 11-10-1906 naar Watergraafsmeer
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **