Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Tilburgsche Courant
Datum: 04-06-1907
Opmerking: De naam Bruinewold kan ook Bruinewoud zijn. Beide namen kwamen voor.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **