Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Datum: 09-12-1920
Opmerking: Dit is een uitsnede uit een zeer lang artikel en betrof het eervolle ontslag van meerdere personen uit hun functie.  H. de Greeff  T. Vogel
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **