Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant
Datum: 16-01-1928
Opmerking: Van dit plan is verder niets te vinden en er is bij ons weten ook geen uitvoering aan gegeven.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **