Krantenartikelen

 
Titel bron: Het Vaderland - staat- en letterkundig nieuwsblad
Datum: 14-03-1934
Opmerking: Gezien het gegeven dat de heer Schipper bij dr Weisfelt werd binnengebracht gaan we er vanuit dat het ongeval in of vlakbij Frederiksoord heeft plaatsgevonden.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **