Krantenartikelen

 
Titel bron: De courant Het nieuws van den dag
Datum: 25-06-1940
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 25-06-1940
Opmerking: Betreft Marten Nieuwenhuizen, ☼ 1923, 23-06-1940. (een onjuiste weergave van namen en initialen kwam -en komt- regelmatig voor)
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **