Krantenartkelen uit vroeger tijden.

Door de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag is via internet een enorm aantal krantenpagina's inzichtelijk gemaakt. De periode loopt van 1618-1995. De hoeveelheid gegevens welke op deze manier ter beschikking staan is immens en omvatten velerlei terreinen. .Door ons is een ruime selectie gemaakt met daarin allerlei berichten welke in de kranten verschenen zijn en die betrekking hebben op het gebied dat de vereniging bestrijkt. De periode waar binnen door ons deze selectie is gemaakt loopt tot eind 1943. Voor hen die zelf op onderzoek willen uitgaan, klik op:  http://kranten.kb.nl/

Voor het gebruik van de, op de aan deze index gekoppelde pagina's, geplaatste fragmenten is -deels- toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van door ons geplaatste artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via bovenstaande link. Voor andere rechthebbenden is toestemming eveneens verleend, zie daarvoor de onderste regels bij het betreffende artikel.


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Doldersum Frederiksoord Nijensleek Vledder Vledderveen Wilhelminaoord Top pagina
Boschoord
Jubileum H. de Nekker, 08-09-1874 Aanwijzing opzichter bij verbouw school III, 03-11-1887 Overlast van wilde zwijnen, 20-02-1888
Grote bosbrand, 05-08-1905 Brand in woning, 04-11-1908 Brand in woning van R.K., 03-05-1915
Schieten op jachtopzieners, 08-05-1929 Aankondiging toneelstuk 03-11-1950  


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Boschoord Frederiksoord Nijensleek Vledder Vledderveen Wilhelminaoord Top pagina
Doldersum
Aanstekende pokziekte ook te Doldersum, 28-11-1828 Vondst van lijk in hooiland, 28-01-1847 Vondst en overlijden van dronken kolonist, 20-12-1849
Varkensziekte te Doldersum,18-10-1871 Verkoop boerenbehuizingen, 20-08-1877 Verkoop van gehucht Doldersum, 03-11-1901
Fusillade te Doldersum, 4-11-1944    


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Boschoord Doldersum Nijensleek Vledder Vledderveen Wilhelminaoord Top pagina
Frederiksoord
Plaatsing gezinnen in kolonie, 05-11-1818 Verjaardag Z.K.H. Prins Frederik, 09-03-1819 Tevreden kolonisten deden verslag, 24-03-1819
Ongeval met "gestwagen", 24-01-1820 Voortgang bouw koloniŽn, 23-06-1820 Plaatsing gezin, 30-06-1820
Bezoek kroonprins, 07-08-1820 Bericht uit Frederiksoord, 15-07-1837 "Hoog" bezoek voor Frederiksoord, 13-05-1842
Inzet elders van dr Ranneft, 30-07-1849 Gerucht over brand in Frederiksoord, 09-05-1850 Financiering kerk, en meer, vanaf, 19-07-1850
Brand bij T.H.P. van Marle, 27-05-1853 Kind overlijdt onder de "ijsselijkste pijnen", 24-05-1854 In put verdronken meisje, 03-10-1854
Waarneming geneeskundige zorg in koloniŽn, 20-10-1854 Brand in de weverij, 25-02-1856 Vrouw water ingelopen en verdronken, 12-11-1856
Brand bij Hermanus Visser, 17-03-1857 FinanciŽle problemen bij M.v.W,, 03-04-1857 Ongeluk met wethouder, 02-07-1859
Commissarissen M.v.W. wanhopen niet, 05-09-1859 Korte opgave bevolkingssterkte, bestand aan gebouwen e.d., 06-03-1860 Brand in huis familie P., 01-06-1861
Diverse berichtgeving over "schoolstrijd" , vanaf: 09-11-1861 Kind speelt met kruit, ogen kwijt, 09-01-1862 Oplichting door kleermakersgezel, 26-05-1862
Bedankbrief voor directeur M.v.W., 03-03-1863 Vrees voor slechte roggeoogst, 06-06-1863 Kinderfeest in de kolonie, 14-07-1864
Aanleg weg Frederiksoord-Noordwolde, 13-03-1865 Legaten en schenkingen aan M.v.W., 15-09-1865 Bezoek congresleden, 04-07-1865
Onderscheiding voor M.v.W, 08-12-1865 Overgang eigendom vee, 26-01-1866 Hoeveelheid neerslag te Frederiksoord, 05-07-1866
Problemen bij winning van het veen, 09-01-1867 Bouw nieuwe school en opening, 31-08-1867 Oproep collecte, 19-10-1867
Feest naar aanleiding 50-jarig bestaan M.v.W., 12-08-1868 Hoe warm het was, 21-08-1868 Rechtszaak tegen boekhouder M.v.W., 07-09-1868
Extra grote mangelwortelen, 16-11-1868 Stormschade te Frederiksoord e.o., 30-12-1869 Brand in een boerderij, 04-12-1871
Uitbraak MKZ op hoeve Willem III, 26-09-1872 M.v.W. heeft nieuwe directeur nodig, 08-04-1876 Jubileum ds. J. Cannegieter, 09-06-1877
Blikseminslag en brand bij L. v.d. Wulp, 30-06-1877 Brandstichting en veroordeling, 25-09-1877 Een eerlijke vinder, 23-12-1877
60-jarig bestaan M.v.W., 05-08-1878 Bezoek H.K.H. prinses Marianne, 01-09-1879 Uitslagen schietwedstrijden,23-09-1880
Uitreiking vaandel schuttersvereniging, 11-10-1880 dr. Brouwer trad handelend op, 01-03-1881 Dieverijen aan tuin- en veldvruchten, 30-07-1881
Oprichting conservenfabriek, vanaf: 20-10-1881 Directeur M.v.W. terug van huwelijksreis, 11-04-1883 Opening van de nieuwe tuinbouwschool, 04-05-1885
Nieuw orgel in R.C. kerk, 12-05-1885 2 maal brand bij W.Mulder in een groot jaar, 20-06-1885 Bezoek tuinbouwschool door F. van Swieten, 21-09-1885
Oprichting zangschool, 14-10-1885 Een al dan niet gelukte jachtpartij, 24-11-1885 Verbouw school, en vervolg, vanaf, 26-11-1885
Een aparte manier van St. Nicolaas vieren, 14-12-1885 Adderbeten, gevaarlijk voor mens en dier, vanaf 19-07-1886 Aantallen leerlingen tuinbouwschool, 20-09-1886
Een photograaf maakt enige fraaie plaatjes, 01-12-1886 Jubileum dr H.C. Brouwer, 16-12-1886 Kanaal bij Frederiksoord, 17-12-1886
Oprichting bosbouwschool tot reŁnie oud leerlingen, 21-02-1887 e.v. Soepuitdeling door W. Sepp, 25-02-1887 Meerdere bosbranden in korte tijd, 23-03-1887
De eikschillers komen weer, vanaf, 16-05-1887 Een "Hannoversche" plaag, 06-06-1887 Een extreem zwaar varken, 23-01-1888
Vervoer ten behoeve van liberale kiezers, 23-03-1888 Ingezonden mededeling, 02-04-1888 Verdronken mandenmakersbaas, 14-04-1888
Een bijna onsterfelijk varken, 01-05-1888 Misdragingen bij Leger des Heils bijeenkomst, 24-05-1888 Blikseminslag in schoolgebouw, 18-06-1888
Oprichting van een reciteergezelschap, 31-01-1889 Een nieuwe conservenfabriek, 08-04-1889 Diverse berichten over de telephonie, 15-08-1889
Een indringer uit Frederiksoord te Noordwolde, 03-09-1889 Schoolreis/excursie oude stijl, 12-05-1890 Jubileum schoolhoofd, 17-05-1890
Gecostumeerden optocht, 23-05-1891 Jublilaris bij M.v.W., 02-07-1891 Proef met aardappelopslag, 24-08-1891
Bezoek congresgangers, 16-09-1891 Voorstel nieuwe directeur M.v.W., 29-02-1892 "Aanranding" op openbare weg, 26-04-1892
Openingstijden Rijkstelegraafkantoren, 10-05-1892 Overlijden van een tweetal oudstrijders, 22-11-1892 Benoeming dr H.C. Brouwer, 02-01-1893
Voerman haalt in en overlijdt na val, 13-01-1893 Tram plannen, 24-01-1894 Nieuwe directeur bij M.v.W., 03-03-1894
Ontslag examen scholen, 14-05-1894 Dood schaap door rogge, 10-09-1894 Brandstichting, arrestatie, veroordeling, 18-03-1895
Vertrek LŲhnis, komst van der Have bij scherpschutters, 30-04-1895 Kort verslag M.v.W., 13-06-1895 Inbraak in kantoor M.v.W., 16-01-1896
Brand bij W. Bakema, 08-02-1896 Omnibus naar Steenwijk, 29-07-1896 Gunstige aanbieding voor reis naar Frederiksoord, 02-06-1897
Dienstbode uit Frederiksoord aangevallen in Zwolle 22-08-1897 Sluiting Rijks-Telegraafkantoor, 28-12-1897 Koninginnefeest voor kinderen op de Rijksscholen, 08-08-1898
Bouw gymlokalen bij Rijksscholen, 24-08-1898 Oprichting "Deli" en meer, 24-09-1898 Schapen dood door loslopende honden, 08-10-1898
Toerrit loopt niet helemaal goed af, 12-06-1899 Tentoonstelling Floralia en 10-jarig bestaan, 28-08-1899 Succesvolle jachtpartij, 22-11-1899
Zeldzame vogel voor verzameling tuinbouwschool, 24-10-1900 IJsfeest voor schoolkinderen, 21-01-1901 Nieuwe boekhouder voor M.v.W., 23-01-1901
Gunning bouw postkantoor en personele bezetting, 29-03-1901 Wedstrijduitslagen Old Forward, 30-04-1901 Ambtsjubileum burgemeester Wijnoldij, 12-06-1901
Val van hooiberg, overleden, 03-12-1901 Tevreden bestuur ijsvereniging, een zeer kort verslag, 10-12-1901 Hoe nu verder na het overlijden van P.W. Janssen, 24-11-1902
Paard op hol, Klaas Hoogeveen overlijdt, 19-03-1903 Brand bij H. Stienstra, 22-03-1904 Reisadvies naar Frederiksoord, 13-06-1904
Bij het overlijden van Job van der Have, 07-04-1905 Commandant scherpschuttersvereniging stopt, 17-04-1905 Brand bij  R.Dassen, 31-05-1905
Bosbrand, 03-06-1905 Brand bij  F. Stuiver, 03-08-1905 Een messensteker uit Vledderveen, 27-01-1906
Wilde zwijnen toch niet uitgestorven, 06-02-1906 15-jarige jongen verdronken in drinkgat, 27-07-1906 Brand bij W. Vogelzang, 07-08-1906
Een unicum, post lang onderweg, 02-11-1906 Bliksem, schaap dood, boerderijen afgebrand, 04-06-1907 Een geval van mond en klauwzeer, 11-10-1907
Brand bij D. Bakema, 07-11-1907 Een brutale aanvaller, 31-03-1908 Veroordeling voor brand in naaischool, 08-04-1909
Brand bij P. Wapse, 21-12-1909 Inbraken Frederiksoord opgelost, dader aangehouden, 24-01-1911 Blikseminslag in woning van J. Bolding en juffr. Pol, 11-09-1911
60 jarig huwelijk echtpaar Huibrecht, 31-07-1913 Dodelijk ongeval met tram, 20-05-1914 Dodelijk geval van nekkramp, 03-05-1917
Z.K.H. Prins Hendrik op bezoek, 06-09-1917 Promotie dr. W.A. Weisfelt, 29-10-1919 Ongeluk door woest rijden, 20-08-1920
Diefstal goederen uit NTM loods, 18-11-1920 Ontslag commandant scherpschuttersvereniging, 09-12-1920 Hevig onweder, 24-08-1921
Aankondigin Floralia feest, 10-08-1923 Onderweg naar begrafenis zuster:  overleden, 27-05-1925 Plannen voor bouw krankzinnigengesticht, 16-01-1928
Dodelijk ongeval, veroordeling, 11-10-1928 Ernstig ongeval, 14-03-1934 Verdrinking, 25-06-1940
Benoeming directeur tuinbouwschool, 03-07-1940 Veroordeling wegens diefstal van aardappelen. 12-12-1941 Dodelijk ongeval kleuter, 07-05-1947
Brand in molen, 05-11-1947    


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Boschoord Doldersum Frederiksoord Vledder Vledderveen Wilhelminaoord Top pagina
Nijensleek
Moord te Nijensleek, 09-11-1848 Messenstekerij te Nijensleek, 02-02-1849 Brand bij fam Uri en fam. Bosscha,09-01-1849
Rijks jaarwedde voor nieuwe onderwijzer, 15-09-1853 Oplichter voor rechtbank in Assen, 15-08-1862 Brand bij fam. Huiskes, 23-12-1874
Blikseminslag in een tweetal huizen, 23-09-1880 Vondst menselijk resten op Moerhoven, 02-12-1881 Koeien dood door bliksem, 12-05-1883
Kind van 3 jaar verdronken, 24-05-1883 Voerman kantelt met een  wagen, 07-01-1886 Gunning bouw school, en meer, 29-01-1886
Een grijsaard gaat nog stemmen, 08-03-1887 Een zeer zeldzaam ei, 14-05-1888 Paard trapt, man overleden, 16-08-1888
Een dief uit Nijensleek, 07-10-1888 Een geslaagd declamatorium, 26-01-1891 Oprichting boterfabriek, en meer, 29-01-1891
Brand  familie Nieuwenhuis, 14-05-1891 Volksfeest, 17-09-1891 Brand in het Nijenslekerveld, 19-05-1893
Explosie in boterfabriek, 23-11-1893 Dodelijk ongeval met voerman, 24-03-1895 Vechtpartij en messentrekkerij, 11-01-1896
Vrouw in put verdronken, 14-01-1897 Brand bij fam. Rijker, 30-10-1897 Oplichting met loterij, 28-07-1898
Brand in keuterij van wed. S. Westerbeek, 20-08-1898 Brand in keuterij en messentrekkerij, 11-01-1899 Loslopende honden bijten schapen dood, 12-07-1899
Jubileum schoolhoofd, 09-11-1899 Brand bij A. Faber, 16-04-1900 Prijzen van het vee op de jaarmarkt, 30-04-1901
Bliksem inslag in boerderij, 31-08-1901 Boerderij afgebrand, 24-09-1903 Faillissement smid, 09-06-1906
Een kind, een kip en een hond, 04-10-1906 Een verdronken man, 29-12-1906 Oprichting stieren vereniging, 18-03-1908
Boerderij afgebrand, 23-06-1909 Brand bij P. Hartkamp en P. Bergsma, 20-01-1910 Verdronken bij zwemmen in de Aa, 11-07-1911
Brand bij bakkerij Buit, 18-12-1911 Een verstoten echtpaar, 18-12-1911 Veroordeeld wegens misdrijf, 23-01-1926
Boerderij S. Oostindie beschadigd, 12-03-1926 Door tram gegrepen, 08-04-1926 Boerderij familie Post afgebrand, 24-09-1927
Tram door koe ontspoort, 27-08-1936 Ongeval door tram, 23-12-1936 Blikseminslag aan de Moerhoven, 10-10-1938
Dodelijk ongeval met motorrijder, 04-09-1950 Dubbel jubileum in Nijensleek, 15-02-1957 Dodelijk ongeval, 13-09-1962


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Boschoord Doldersum Frederiksoord Nijensleek Vledderveen Wilhelminaoord Top pagina
Vledder
Brief van predikant, 12-02-1819 Jaarmarkten, vanaf 1829 Brand in de Vledder venen, 21-06-1833
Brandstichting, vonnis doodstraf, 24-01-1846 Benoeming predikant, 19-10-1846 Blikseminslag toren NH Kerk, 18-08-1848
Voorstel nieuw te graven kanaal vanaf:  23-04-1849 Idee voor een weg naar Steenwijk en meer, 23-11-1849 Aanhouding postbode i. v.m. oplichting, 27-06-1854
Mishandeling en messentrekkerij, aansluitend overlijden, 20-12-1854 Arbeiders getroffen door bliksem, 27-07-1855 Vrij loten voor militie, 10-03-1857
Tol tarieven, 14-07-1857 Bestuurlijke problemen en overige berichten n.a.v. "schoolstrijd", 26-06-1862 Weigering betaling kerkgeld door M.v.W., 06-11-1862
Niet gedwongen betaling gemeentelijke belastingen door inwoners, 22-04-1863 Gemeente betaalt rechthebbenden niet uit, 03-04-1864 Kerkelijke twist, 26-08-1864
Einde gemeente bestuur crisis, 02-09-1864 Opgave voorjaarsmarkt, 02-05-1865 Beperkingen voor najaarsmarkt, 15-09-1865
Vertrek burgemeester, 02-12-1867 Feestdag voor de jeugd,28-05-1868 Verpachting tol te Nijensleek, 15-12-1869
Oprichting ener "leesinrichting voor minvermogenden", 12-12-1870 Gebeten door "den wolf van den sloot", 10-08-1871 Postbode per vťlocipŤde, 01-09-1876
Verhoging wedden schoolhoofden, 28-11-1879 Verpachting jachtveld, 26-12-1881 Ontheffing van dienstplicht, 06-05-1884
Drie huizen verbrand, mogelijk brandstichting, 01-07-1884 Een schoolreisje, 06-09-1884 Huis verbrand, onvoorzichtigheid?, opzet?, 14-10-1884
Faillissement bakker Ekkels, 24-07-1885 Overleden na val van voer met takkenbossen, 28-08-1885 Tolgaarder met kwaad vermoeden, 21-09-1885
Brand bij de weduwe Wannij (Wanningen?), 03-11-1885 Molen van Spikman afgebrand, 18-06-1886 Brand bij H. Klaver, 08-07-1887
Bosbrand aan de Vledderweg, 25-04-1889 School dicht wegens roodvonk, 15-01-1890 Brand a.g.v. brandstichting bij Ekkels, 02-03-1890
Weerspannige gevangene, 08-03-1891 Plannen voor spoorlijn over Vledder vanaf:  06-10-1891 Bosbrand aan de weg Frederiksoord-Vledder, 23-03-1892
Een gecostumeerde optocht te paard, 29-08-1892 Meinedige ter zitting aangehouden, 14-10-1892 Wijzigingen in gemeenteraad, 25-02-1893
Nuttig werk voor minvermogenden, 09-02-1894 Oproep milicien-verlofganger, 17-10-1894 Benoeming nieuwe bosopzichter, 17-01-1895
Geschorste en overspannen postbode, 15-04-1901 Bouw nieuw gemeentehuis, 22-10-1901 Brand bij A.J. van Eijk, 15-11-1901
Terugkeer van een held uit IndiŽ, 20-10-1902 Voorstel voor een tramlijn via Vledder, 27-10-1903 Kinderen spelen met lucifers, boerderij afgebrand, 22-03-1904
Voordracht nieuwe gemeentesecretaris, 23-02-1905 Wilde zwijnen toch niet uitgestorven, 06-02-1906 Brand bij C. Hartsuiker, 05-03-1906
Eierrovers bij J. Smit, 26-07-1906 Inwoner van Vledder verdronken, 08-10-1907 Paard "schrikte" van stilstaande auto, 29-02-1908
Plannen voor wegverharding Vledder-Doldersum e.v., 18-01-1909 Behuizinge van de heer P.K. afgebrand, 21-01-1910 Restauratie kerktoren, 28-11-1910
Pittige strafeis voor stemmen ronselen, 16-09-1911 Paard schrikt van tram, 28-07-1914 Kerkenraad is standvastig, 14-08-1914
Dominee ondersteunt dienstweigeringsaktie, 13-12-1915 Oprichting afdeling landarbeidersbond, 15-09-1919 Vleddenaar betrokken bij relletjes in Harskamp, 17-12-1919
Landbouwer onder wagen, overleden, 07-02-1921 Kastelein onder druk gezet, 29-08-1921 Arrestant uit Vledder, 30-09-1925
Wegverbetering Frederiksoord-Havelte, 28-07-1926 Koninklijke onderscheiding voor iemand uit Vledder, 17-12-1927 Aanwijzing telefooncel voor aangepaste mogelijkheden, 26-03-1928
Opheffing tol weg Vledder-Diever, 27-09-1928 Inzameling i.v.m. strenge koude, 28-02-1929 Brand bij P. Hel, 13-03-1930
Kanalisatie Vledder Aa i.h.k.v. de werkverschaffing, 15-04-1932 Brand hoofdgebouw Landarbeid, 25-11-1933 Sluiting scholen in Frederiksoord en Boschoord, 22-06-1935
Dodelijk jachtongeval, 26-04-1937 Burgemeester wordt commissaris der koningin, 15-05-1937 Archeologische opgravingen, 10-06-1937
Restauratie molen, 09-06-1939 Ontslag van de burgemeester, 11-11-1941 Nieuwe burgemeester in Vledder, 10-06-1942
Bestuurwisseling bij "de Eendracht", 11-03-1943 Ruiling verpleegstersuniformen, 16-02-1944 Oogstrantsoenen, 04-08-1944
Oproepen n.a.v. N.A.D. Werkkamp,  24-11-1944 Brand bij de brandweer, 05-09-1953 Krentenwegge voor een kraamvrouw, 20-03-1961


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Boschoord Doldersum Frederiksoord Nijensleek Vledder Wilhelminaoord Top pagina
Vledderveen
Verdrinken 12-jarig kind, 02-09-1886 Weduwe Kanon overlijdt bij brand, 12-07-1894 Subsidie voor kunstmest, 06-10-1898
Faillissement, 16-09-1902 Oprichting afdeling geheelonthoudersvereniging, 17-03-1905 Brand van huis familie Augustijn, 21-04-1905
Brand van huis familie Krol, 20-02-1907 Brand van huis familie Jager, 16-04-1908 Brand van huis familie Beun, 20-07-1910
Blikseminslag in woning van J. Brouwer, 11-09-1911 Werkeloosheid, 08-09-1914 Oproep tot hulp n.a.v. brand bij B. de Jong, 01-10-1919
Brand van koffiehuis, 10-04-1926 Oprichting vereniging en vergaderlokaal, 11-11-1932 Zoveelste heidebrand, 07-06-1939
Benoeming juffrouw Wierda, 30-08-1940 Gewapende overval 15-08-1944 1e telefoonaansluiting in Vledderveen, 24-02-1950
Vledderveen snakt naar water, 01-09-1955 Bromfietswedstrijd, 18-04-1961  


Klik op naam van het betreffende dorp en daar op het artikel
Boschoord Doldersum Frederiksoord Nijensleek Vledder Vledderveen Top pagina
Wilhelminaoord
Brand bij C. Hulst, plv. directeur M.v.W., 30-01-1854 Leegstaande woning afgebrand, 07-02-1865 Gunning verbouw school, 04-12-1884
Huis  van familie H. Evers afgebrand, 22-08-1887 Bezoek door groep belangstellenden, 17-09-1891 75 jaar M.v.W. opening Rustoord en plaatsing eerste gezinnen, 02-08-1893
Hoeve  van familie H. Hol verbrand, 22-02-1895 Pleidooi uitbreiding Rustoord, 13-06-1895 Brand in mandenmakerij en smederij, 20-02-1900
Huis omver getrokken, 14-05-1902 Plannen voor bouwen nieuw Rustoord, etc. vanaf: 02-01-1904 Huis  van familie J. Evers afgebrand, 24-06-1905
Benoeming pastoor RK kerk, 20-05-1914 Bijzonder ei, 05-02-1927 Brand in de winkel van Verhagen, 04-01-1936
72- jarig huwelijksfeest, 04-05-1938 100-jarige, en zijn overlijden, 06-03-1940 100-jarige voor eerst aan de telefoon, 21-09-1940
  Benoeming pastoor in Wilhelminaoord, 17-10-1941  

Terug naar nieuwspagina

*