Krantenartikelen

 
 
Titel bron: Drentsche Courant
Datum: 09-01-1849
Opmerking: Wed J. Uri moet zijn Roelofje Uri-Schuring weduwe van Jan Uri, G. Uri kan Grietje Uri zijn, woonden beide op hetzelfde adres te Nijensleek.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

***