Krantenartikelen

 
Titel bron: De Nederlander: nieuwe Utrechtsche Courant: onder red. van J. van Hall
Datum: 15-09-1853
Opmerking: of dit een aanvulling is op het door de gemeente te betalen loon of dat er sprake is van het gehele loon is niet bekend.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **