Krantenartikelen

 

 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant
Datum: 30-10-1897
Opmerking: Waarom in aanhef Steenwijkerwold staat is niet bekend, mogelijk dat de correspondent daar vandaan kwam.  De naam moet zijn Anne Rijker
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

***