Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 30-04-1901
Opmerking: dit bericht is opgenomen omdat blijkbaar ook Nijensleek een eigen jaarmarkt had. Hiervan waren nog niet eerder meldingen van opgedoken. Op welke locatie deze markt werd gehouden is nog niet bekend.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **