Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuwe Tilburgsche Courant
Datum: 29-12-1906
Opmerking: vrijwel zeker betreft dit Pieter Hameka, ☼ 19-03-17 Koog aan de Zaan, 25-12-1906 Nijensleekerveld
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **