Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 11-07-1911
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 13-07-1911
Opmerking: Hoewel de artikelen van verschillende datum zijn betreft het hetzelfde ongeval. De artikelen verschenen in hetzelfde dagblad. Het betrof, hoewel de initialen van de vader onjuist zijn weergegeven in het bericht, Gerrit Buit, zoon van bakker Reinhart Buit, ☼ 19-01-1898 Nijensleek, 08-07-1911 Nijensleek
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **