Krantenartikelen

 
Bron: De Heerenveensche koerier - onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel
Datum: 04-09-1950
Opmerking: Het betreft Albert Ellen, ☼ 1936, 03-09-1950. De motorrijder zou de eveneens in Nijensleek woonachtige H.B. zijn
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) en waarvoor nog rechten geldend kunnen zijn welke berusten bij de Nederlandse Dagblad Combinatie (NDC media groep) te Drachten, o.a. uitgever van Dagblad van het Noorden, is middels mail d.d. 02-05-2013 door hen toestemming verleend. Voor verder gebruik van deze, hier door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar hen, bereikbaar via link: http://www.ndcmediagroep.nl/  of telefoonnummer 088-800 4800
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **