Krantenartikelen

 
Bron: Leeuwarder courant - hoofdblad van Friesland
Datum: 13-09-1962
Opmerking:  Auke Ent, ☼ 14-07-1885, 12-09-1962 Nijensleek. Froukje Bosch, ☼ 2910-1887 Noordwolde, ....
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) en waarvoor nog rechten geldend kunnen zijn welke berusten bij de Nederlandse Dagblad Combinatie (NDC media groep) te Drachten, o.a. uitgever van Dagblad van het Noorden, is middels mail d.d. 02-05-2013 door hen toestemming verleend. Voor verder gebruik van deze, hier door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar hen, bereikbaar via link: http://www.ndcmediagroep.nl/  of telefoonnummer 088-800 4800
 

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

Friese koerier - onafhankelijk dagblad voor Friesland en aangrenzende gebieden

Nieuwsblad van Friesland - Hepkema's courant

De Heerenveensche koerier - onafhankelijk dagblad voor Midden-Zuid-Oost-Friesland en Noord-Overijssel

Leeuwarder courant - hoofdblad van Friesland

   

Versie: **