Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 24-01-1846
Opmerking:  Het betrof Femmegien Veenhof, ☼ 1825 Nijensleek, † 21-08-1846 Gouda. Blijkbaar was zij nog ingeschreven in Havelte, waar Wapserveen onder viel, want in het overlijdensregister van Havelte staat aangegeven dat zij blijkens een melding uit Gouda aldaar is overleden. Zij vroeg en verkreeg gratie door Koning Willem II, de straf werd omgezet in een te pronkstelling op het schavot te Assen gedurende een half uur met een strop om de hals aan de galg vastgemaakt, Tevens een tuchthuisstraf van 20 jaar. In het originele overlijdensakte uit Gouda staat dat ze in de vrouwengevangenis in Gouda gelegen aan de Groeneweg zat. Deze vrouwengevangenis die in de 19e eeuw is voortgekomen uit het Goudse Tuchthuis was, voor zover ons bekend, de enige vrouwengevangenis in Nederland. Maar mogelijk was er nog een in Noord Holland. Wel werden er uit heel het land veroordeelde vrouwen in Gouda vastgezet. In deze akte is verder te lezen dat ze in de avond in het huis aan de Groeneweg, lees gevangenis, overleden is. De aangifte van haar overlijden werd gedaan door Dirk van Brummelen, geëmployeerde in de gevangenis voor veroordeelde vrouwen en Jan Felix, hellebaardier. Er staat ook hier geen doodsoorzaak bij. Ze was pas 21 jaar, dus nog heel jong. Het overlijden in Gouda heeft gedurende het ondergaan van die tuchthuisstrafstraf plaatsgevonden en zal verschillende oorzaken kunnen hebben van natuurlijke oorzaak via besmettelijke ziekte tot zelfmoord en alles wat men verder kan bedenken aan toe. In de huidige onderzochte registers is daar niets van terug te vinden.  De door haar gelegde brand was op 21-10-1845 en zij was de laatste in Drenthe die een doodvonnis kreeg opgelegd.
(informatie afkomstig van het Streekarchief Midden-Holland d.z.v. mw. Marianne van der Veer, www.samh.nl ) en Paul Brood, voorzitter Stichting Etstoel Anloo Voor een uitgebreid artikel in KerspelStokkies klik hier
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**