Krantenartikelen

 
Titel bron: De Nederlander: nieuwe Utrechtsche courant: onder red. van J. van Hall
Datum: 23-04-1849
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 24-09-1866
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 29-01-1878
Opmerking: J.A.C. Wijnoldij
 
 
Titel bron: De Tijd - godsdienstig-staatkundig dagblad
Datum: 30-01-1878
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 01-11-1886
Opmerking: G.J. Boswinkel
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 26-01-1904
Opmerking: J. van der Have  W. Huender M. Hartsuiker
 
 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 25-01-1906
Opmerking 1: Let op het grote tijdsverschil tussen het eerste en het laatste plan, het onderwerp dook steeds weer op, weer nieuwe onderzoeken etc. etc., zie voor onderwerp ook bij Frederiksoord, 17-12-1886
Opmerking 2: G. van Leusen
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **