Krantenartikelen

 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 23-11-1849
 
 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 29-10-1852
 
 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 22-02-1853
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 14-12-1855
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 03-03-1856
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 04-04-1856
 
 
Titel bron: Provinciale Oversselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 04-07-1856
 
 
Titel bron: Nieuwe Rotterdamsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 04-04-1859
Opmerking 1: Bovenstaande opmerking over de gereed stelling van de weg Steenwijk staat in een weergave van een jaarverslag, van de heer Mackay (gecommitteerde van de regering bij de M.v.W.) over het jaar 1858 aan de minister, in de bij bron aangegeven krant
Opmerking 2: voor een indruk van de hoogte van de op deze weg geheven toltarieven : klik op logo hiernaast:
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **