Krantenartikelen

 
Titel bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Datum: 10-03-1857
Opmerking: Uitgaande van de vaak onjuiste vermelding van namen in artikelen is het zeer waarschijnlijk dat het hier Lambert Wanningen betreft, ☼ 1793 Vledder, 01-11-1864 Vledder.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **