Krantenartikelen

 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 14-07-1857
Opmerking: Deze mededeling heeft geen betrekking op de tol welke te Nijensleek was ingericht. Maar bij de plannen voor de inrichting van de weg was rekening gehouden met twee tollen ter -deel- financiering van de weg. Hiervoor is ook toestemming verleend. Men kan er gevoeglijk van uit gaan dat de tarieven van de tweede tol, in Nijensleek, een zelfde opbouw en hoogte kende. Klik voor een foto van de tol te Nijensleek op het hieronder staande -linker- logo. Voor meer berichtgeving over de aanleg van de weg klik op rechter logo.
        
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **