Krantenartikelen

 
Titel bron: Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad
Datum: 09-03-1860
Opmerking: de "pastorij" : het pand waarin nu een chinees-indisch restaurant is gevestigd aan de Dorpsstraat nr 17 te Vledder
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **