Krantenartikelen

 
Titel bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Datum: 06-11-1862
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 06-06-1894
Opmerking: Het artikel dd 06-06-1894 is een uit een verslag van de M.v.W. te Frederiksoord, kennelijk heeft men dertig jaar of langer betaald voor iets waarvan de M.v.W. de mening toegedaan was dat dit niet nodig was. Wanneer de betalingen definitief zijn gestopt is niet bekend.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **