Krantenartikelen

 
Titel bron: Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 22-04-1863
 
 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 09-07-1863
Opmerking: Het niet hebben van een begroting was mede een gevolg van de schoolstrijd, zie bij Vledder en Frederiksoord in deze rubriek. Doordat geen raadsleden bereid waren de wethoudersposten te bekleden werd de begroting door de burgemeester alleen opgemaakt, deze werd dan ook prompt afgekeurd.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **