Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 26-08-1864
 
 
Titel bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Datum: 14-02-1865
 
 
Titel bron:Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant - staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad
Datum: 24-04-1865
Opmerking: Over dit onderwerp zijn veel meer publicaties in de diverse bladen verschenen. Dit is slechts een kleine selectie. W.M. Houwing
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **