Krantenartikelen

 
Titel bron: Algemeen Handelsblad
Datum: 02-09-1864
 
 
Titel bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Datum: 03-09-1864
Opmerking: Dat de gemeenteraadsleden weigerden de functie van wethouder te vervullen hield verband met de "schoolstrijd", de weigering van de gemeente Vledder om verantwoordelijkheid, lees overname betaling, te nemen voor de door tot dan door de M.v.W. geleide scholen.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **