Krantenartikelen

 
Titel bron: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage
Datum: 15-09-1865
Opmerking: Bericht is opgenomen om aan te tonen dat ook Vledder eigen jaarmarkten had, zowel in het voorjaar als in het najaar, Het hierboven geplaatste bericht was een uitvloeisel van de heersende runderpest welke door het gehele land maatregelen als boven noodzakelijk maakte.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **