Krantenartikelen

 

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 28-11-1879
Opmerking: Deze beide scholen kwamen ten laste van de gemeente Vledder. De scholen te Frederiksoord, Wilhelminaoord en Boschoord waren rijksscholen. De verhoging was per jaar.
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **