Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 18-06-1886
Opmerking:  Het betrof de molen van Roelof Spikman, zoon van de molenaar in Frederiksoord, hij was molenaar n Vledder van 1881 tot 1889
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

**