Krantenartikelen

 
Titel bron: Het nieuws van den dag - kleine courant
Datum: 08-07-1887
Opmerking: De omschrijving "nabij Vledder" maakt het aannemelijk dat de brand niet plaats vond in Vledder zelf maar was het, waarschijnlijk,Vledderveen. Het betrof dan de woning van Hendrik Klaver, ☼ 06-04-1838 Frederiksoord, 12-01-1917 Vledder, mogelijk zou mede verantwoordelijk zijn zoon Albert kunnen zijn geweest
 
Voor het gebruik van de op deze pagina geplaatste fragment(en) is toestemming verleend door de Koninklijk Bibliotheek te den Haag dd: 02-07-2010, voor toestemming voor verder gebruik van deze, door ons geplaatste, artikelen verwijs ik U naar de KB, bereikbaar via nevenstaande link: http://kranten.kb.nl/ respectievelijk http://www.delpher.nl/

Door het sluiten van de pagina keert U terug naar het oorspronkelijke scherm

   

Versie: **